Focus And Scope

Fokus penerbitan artikel riset pada jurnal Khazanah : Journal of Islamic Studies :
1. Ilmu-Ilmu Keislaman
2. Pendidikan Islam
3. Pemikiran Islam
4. Hukum Islam
5. Islam politik
6. Ekonomi Islam
7. Ilmu dakwah
8. Komunikasi Islam